Home

Du er her: Auriga Industries A/S

In English In English

Tvangsindløsning

 

Auriga Industries A/S er 100 % ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond.

 

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennemført en tvangsindløsning af selskabets minoritetsaktionærer.

 

Aktionærer kunne frivilligt indløse deres aktier indtil den 25. februar 2016 til en pris på 2,60 kr. pr. aktie med en pålydende værdi på 0,20 kr. pr. aktie. Aktionærer, der ikke accepterede indløsning inden denne dato, er blevet tvangsindløst til en pris på 2,60 kr. pr. aktie med en pålydende værdi på 0,20 kr. pr. aktie.

 

Den 3. marts 2016 blev tvangsindløsningen effektueret ved, at Aarhus Universitets Forskningsfond deponerede et beløb til dækning af de ikke-indløste aktier til en pris på 2,60 kr. pr. aktie med en pålydende værdi på 0,20 kr. pr. aktie.

 

For at få udbetalt det deponerede beløb skal tidligere minoritetsaktionærer kontakte det pengeinstitut, hvor de har deres aktier i depot. Depotbanken kan vejlede om den nærmere proces for udbetaling af indløsningssummen.