Home

Du er her: Auriga Industries A/S Disclaimer notice

In English In English

Disclaimer notice

Betingelser

Velkommen til Auriga Industries A/S's website. Dette site og alle rettigheder  hertil tilhører Auriga Industries A/S. Indholdet på sitet har kun til formål at informere brugere om virksomheden og dens aktiviteter.

 

Brug af dette site sker på nedenstående Betingelser. Ved at besøge og anvende  dette site accepteres disse betingelser automatisk. Såfremt brugeren ikke kan acceptere betingelserne for brug, må dette website ikke anvendes.

 

Ændring af betingelserne

Auriga Industries A/S forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden forudgående meddelelse. Ved fortsat anvendelse af  dette website indvilliger brugeren i at følge og være underlagt disse ændringer, og af den grund opfordres brugeren til at gennemse betingelserne hver gang  dette website besøges.

 

Varemærke og ophavsret

Ophavsretten til alt materiale på  dette website tilhører Auriga Industries A/S og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Varemærker, registrerede varemærker, varebetegnelser, logoer og viste produkter er beskyttede verden over, og disse må ikke bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra Auriga Industries A/S.

 

Dette websites indhold må gerne downloades, men kun til eget og til ikke-kommercielt brug, forudsat at oplysningerne ikke offentliggøres på andre websites eller i et andet medie. Downloaded indhold må ikke ændres, herunder må angivelse af ophavsret eller varemærker ikke slettes. Indholdet må ikke derudover kopieres eller anvendes på anden måde.

 

Uautoriseret anvendelse af disse varemærker eller andet materiale er forbudt og vil blive anset som en overtrædelse af copyright- og varemærkelovgivningen eller andre enerettigheder.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger på dette website stilles til rådighed "som beset" og Auriga Industries A/S garanterer IKKE, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for en vares salgbarhed, egnethed til specifikke formål eller at denne ikke krænker immaterielle rettigheder. Auriga Industries A/S giver ikke nogen garanti om fuldstændighed, nøjagtighed, betimelighed, tilgængelighed, funktionalitet eller overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Auriga Industries A/S kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader af nogen art på ting eller personer, herunder indirekte, hændelige, følgeskader eller særlige skader, som er forårsaget af eller i forbindelse med anvendelse af dette website. Dette gælder også selvom Auriga Industries A/S måtte være underrettet om muligheden for et sådant erstatningsansvar.

 

Alle oplysninger på dette site, herunder produktoplysninger, er givet efter Auriga Industries A/S bedste kendskab. Oplysningerne er afgivet uden nogen form for garanti, og fritager ikke brugeren fra selv at foretage sine egne undersøgelser og tests.

 

Ret til at ændre websitet

Auriga Industries A/S kan til enhver tid og uden varsel ændre og/eller slette hele eller dele af dette site efter eget skøn, og påtager sig intet ansvar for opdatering af sitet.

 

Tredjemands website

Links til eksterne sites ("Hyperlinks") udgør ikke fra Auriga Industries A/S's side en godkendelse af disse tredjemandsites, og Auriga Industries A/S er heller ikke hverken ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af disse sites, eller har kontrol over disse sites' privatlivspolitik. Hyper linking til disse sites sker på brugerens eget ansvar.

 

Auriga Industries A/S er hverken ansvarlig for indholdet på disse linkede websites, eller for kontrollen med de oplysninger, som brugeren kan vælge at give på disse websites.

 

Uopfordrede oplysninger

Spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, som sendes til dette website eller til Auriga Industries,  A/Senten elektronisk eller på anden vis, behandles ikke som fortroligt og vil blive Auriga Industries A/S's ejendom, som kan bruges ubegrænset uden at betale nogen form for kompensation på enhver måde og til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og/eller marketing af varer eller ydelser.

 

Fremadrettede udsagn

Dette website kan indeholde fremadrettede udsagn, baseret på aktuelle planer, estimater og prognoser udarbejdet af Auriga Industries A/S. Disse meddelelser omfatter medfødte ricisi, uvisheder og andre faktorer, som kan afvige fra virksomhedens faktiske fremtidige resultater, økonomiske situation, udvikling og performance. Disse faktorer er også diskuteret i Auriga Industries A/S's officielle rapporter, som er tilgængelige på websitet. Auriga Industries A/S påtager sig intet ansvar for at opdatere de fremadrettede udsagn, således at de er tilpassede fremtidige begivenheder eller forløb.

 

Gældende lovgivning

Ethvert juridisk krav eller sagsanlæg forbundet med dette website eller anvendelse heraf skal anlægges ved en dansk domstol og skal bestemmes af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, eksklusive principperne i international privatret.

 

Ikrafttrædelsesdato

Ovenstående betingelser træder i kraft fra 2. februar 2015.