Home

Du er her: Auriga Industries A/S Ledelse

In English In English

Ledelse


Bestyrelse

 

Aurigas øverste ledelse er bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, der sammen med direktionen varetager den overordnede ledelse af koncernen.

 

 De tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 


 

Formand for bestyrelsen

OLE ØHLENSCHLÆGER MADSEN

 

Født 21. maj 1944

Dr.oecon.

Professor i driftsøkonomi (emeritus)

 

I BESTYRELSEN FOR:

Aarhus Universitets Forskningsfond (næstformand)

Aarhus Universitetsforlag A/S (formand)

Incuba Invest A/S (formand)

SMB A/S (bestyrelsesmedlem)

Alexandra Instituttet A/S (bestyrelsesmedlem)

Tage Vanggaard og hustrus fond (bestyrelsesmedlem)

Fonden Kraka (bestyrelsesmedlem)

 

ANTAL AKTIER I AURIGA: 0 stk.

 

Næstformand for bestyrelsen

PETER LØCHTE JØRGENSEN

 

Født 5. februar 1967

Cand.scient.oecon., 1991, Ph.D. i finansiering, 1994

 

STILLING/HOVEDERHVERV:

Professor i finansiering, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

 

I BESTYRELSEN FOR:

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)

Parkkollegierne A/S

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)

Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)

 

ANTAL AKTIER I AURIGA: 0 stk.

 

Medlem af bestyrelsen og administrerende direktør

JØRGEN LANG

 

Født 29. august 1957

Cand. Polyt., 1983

 

STILLING/HOVEDERHVERV:

Aarhus Universitets Forskningsfond, adm. direktør

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, adm. direktør

Parkkollegierne A/S, adm. direktør

 

I BESTYRELSEN FOR:

Alexandra Instituttet A/S, bestyrelsesmedlem

Helsingforsgade 25 Aarhus A/S, bestyrelsesmedlem

Incuba A/S, bestyrelsesmedlem

Viby Gymnasium, bestyrelsesformand

Aarhus Universitetsforlag, bestyrelsesmedlem

 

ANTAL AKTIER I AURIGA: 0 stk.