Home

Du er her: Auriga Industries A/S Ledelse

In English In English

Ledelse

Bestyrelse

 

Aurigas øverste ledelse er bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, der sammen med direktionen varetager den overordnede ledelse af koncernen.

 

 De tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

 

Formand for bestyrelsen

PETER LØCHTE JØRGENSEN

 

Cand.scient.oecon., ph.d. i finansiering

Professor i finansiering, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

 

Medlem af bestyrelsen og administrerende direktør

JØRGEN LANG

 

Cand. Polyt.

Aarhus Universitets Forskningsfond, adm. direktør

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, adm. direktør

 

Medlem af bestyrelsen

PETER FRISGAARD LAURIDSEN

 

Cand.merc., HD i Organisation

Aarhus Universitets Forskningsfond, finansdirektør

AUFF Invest P/S og AUFF Invest Forum P/S, direktør